Informace o projektu

Migrace a diferenciace Schwannových buněk v dospělém organizmu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA309/93/0134
Období řešení
1/1993 - 1/1995
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

1. Migrace Schwannových buněk podél regenerujících axonů má zásadní význam pro reinervaci denervované tkáně. V experimentálních podmínkách in vivo a in vitro budou sledovány molekulární faktory, které v denervované tkáni (např. skeletárním svalu) stimulují migraci Schwannových buněk a tím nepřímo ovlivňují její reinervaci. Vzhledem k významné úloze makrofágů a basální laminy pro růst regenerujících axonů bude testován také jejich vliv na migraci Schwannových buněk. Získané výsledky mohou objasnit nový způsob stimulace reinervace denervované tkáně, a to zprostředkovaně přes působení na migraci Schwannových buněk. 2. Na modelu mrazového poškození spinálních ganglií dospělách potkanů bude studován vliv basální laminy na diferenciaci satelitních buněk z migrovaných Schwannových buněk. 2. Na modelu mrazového poškození spinálních ganglií dospělých potkanů bude studován vliv basální laminy na diferenciaci satelitních buněk z migrovaných Schwannových buněk.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info