Informace o projektu

Miniaturizovaný systém pro "on-line" studie metabolismu léčiv založený na kapilární elektroforéze

Kód projektu
GAP206/10/0057
Období řešení
1/2010 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Logo poskytovatele

Hlavním cílem tohoto projektu je vývoj miniaturizovaného systému pro "on-line" studie metabolismu léčiv založeného na kapilární elektroforéze, který bude orientovaný na nejdůležitější skupinu detoxikačních enzymů I. fáze metabolismu léčiv - cytochromy P450. Díky tomu by měl být k dispozici systém umožňující analýzu velkého množství vzorků, což rovněž omezí množství in vivo experimentů na laboratorních zvířatech. Hlavní pozornost přitom bude zaměřena na metodu elektroforeticky zprostředkované mikroanalýzy EMMA (Electrophoretically Mediated MicroAnalysis), neboť ji lze plně automatizovat, a na konstrukci enzymového reaktoru s imobilizovanými isoformami cytochromu P450, který by měl být rovněž "on-line" spojen se separací pomocí kapilární elektroforézy. Klasické "pre-capillary" stanovení bude použito pouze jako podpůrná metoda. Speciální pozornost bude věnována kombinaci kapilární elektroforézy s detekcí pomocí MS. Uvedená metoda bude použita ke studiu různých isoforem cytochromů P450 za použití různých módů kapilární elektroforézy. Jako komplementární metoda bude použita HPLC s různými detekčními technikami - UV-VIS, FLU, EC a MS.

Publikace

2015

Immobilized cytochrome P450 2C9 microreactor: a promising tool in hits' and leads' screening

SCHEJBAL Jan ŘEMÍNEK Roman — ZEMAN Lukáš — MÁDR Aleš GLATZ Zdeněk

2014

A NOVEL APPROACH IN CYTOCHROME P450 INHIBITORS’ SCREENING: IMMOBILIZED ENZYME MICROREACTOR FOR ON-LINE STUDIES USING CAPILLARY ELECTROPHORESIS

SCHEJBAL Jan ŘEMÍNEK Roman — ZEMAN Lukáš — PELCOVÁ Marta — GLATZ Zdeněk

Application of On-Line Enantioselective Capillary Electrophoretic Method: Kinetic and Inhibition Study of CYP3A4 Mediated N-Demethylation of Ketamine.

ŘEMÍNEK Roman GLATZ Zdeněk — THORMANN Wolfgang

Kinetic Study OF Ketamine N-Demethylation Mediated by On-Line Enantioselective Capillary Electrophoresis Method

ŘEMÍNEK Roman GLATZ Zdeněk — THORMANN Wolfgang

TOWARDS CYTOCHROME P450 IMER FOR KINETICS AND INHIBITION STUDIES USING CAPILLARY ELECTROPHORESIS IN ONLINE CONFIGURATION

SCHEJBAL Jan ŘEMÍNEK Roman GLATZ Zdeněk

2013

Application of capillary electrophoresis for high-throughput screening of drug metabolism

ŘEMÍNEK Roman — PAUWELS Jochen — WANG Xu — HOOGMARTENS Jos — GLATZ Zdeněk — VAN SCHEPDAEL Ann

Dynamics and persistence of CYP2D6 inhibition by paroxetine

JUŘICA Jan ŽOURKOVÁ Alexandra

Immobilization of Cytochrome P450 2C9 on Magnetic Nanoparticles

ŘEMÍNEK Roman SCHEJBAL Jan — ZEMAN Lukáš — ZEISBERGEROVÁ Marta — GLATZ Zdeněk

Immobilized Enzyme Reactor for On-Line Studies of Drug Metabolism Mediated by Cytochrome P450 2C9 Isoform

SCHEJBAL Jan ŘEMÍNEK Roman — ZEMAN Lukáš — ZEISBERGEROVÁ Marta — GLATZ Zdeněk

Kinetic characterization of cytochrome P450 2C9 hydroxylation of diclofenac by capillary electrophoresis – mass spectrometry

LANGMAJEROVÁ Monika ŘEMÍNEK Roman GLATZ Zdeněk

Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info