Informace o projektu

Fonetická analýza německého textu

Kód projektu
FRVS/1496/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
Výuka výslovnosti, metodika odstraňování výslovnostních chyb, nové materiály pro nácvik německé výslovnosti, analýza textu z fonetického hlediska, zkvalitnění přípravy učitelů německého jazyka

Záměrem projektu je vytvoření nového volitelného předmětu "Fonetická analýza německého textu" určeného pro všechny typy studia němčiny na PdF MU v prezenční i kombinované formě. Nový volitelný předmět navazuje na povinnou výuku fonetiky a fonologie němčiny a cíleným způsobem prohlubuje znalosti a dovednosti studentů z oblasti standardní německé výslovnosti. Dílčími cíli překládaného projektu je pořízení souboru psaných německých textů vhodných pro fonetickou analýzu v seminářích, zpracování nahrávky cvičení pro nácvik správné německé výslovnosti ve formě e-learningového kurzu a zajištění nového přemětu příslušnou odbornou literaturou.