Informace o projektu

Nový studijní předmět Němčina v profesní komunikaci

Kód projektu
FRVS/800/2010
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
profesní němčina, seminář, profesní komunikativní dovednosti, prezentační techniky, školení, konference, analýza odborných textů, obchodní korespondence

Cílem navrhovaného projektu je inovace níže uvedených studijních programů, která spočívá v přípravě a zavedení nového předmětu "Němčina v profesní komunikaci". Němčina v profesní komunikaci je nový předmět nabízený pro magisterské studenty jak prezenční, tak distanční formy studia oborů Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy (jednooborové studium) a Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy (dvouoborové studium). Je plánován jako součást těchto studijních programů a bude vyučován formou seminářů. Jeho hlavním cílem je uvést studenty do nové sféry jazyka, kterou představuje komunikace v rámci jejich povolání. Smyslem seminářů je rozšířit budoucím učitelům jejich jazykové znalosti na profesní úrovni a nabídnout jim možnosti pro další profesní vzdělávání (semináře pro vyučující NJ v německy mluvících zemích apod.). Protože je předmět koncipován do magisterského studia, budou sem studenti vstupovat s jazykovou úrovní C1, kterou si postupně budou zvyšovat směrem k C2. Při přípravě podkladů pro výuku tohoto předmětu budou využity nejnovější tituly týkající se profesní komunikace (např. Deutsch im Beruf, Grada 2008; Besser telefonieren, Hueber 2008; Besser schreiben Hueber 2008, aj.), ale rovněž i řada internetových zdrojů (např. http://www.edition-deutsch.de/lernwerkstatt/, www.goethe.de/fortbildungen aj).