Informace o projektu

Molekulární a buněčná biologie v medicíně (MoBioMed)

Kód projektu
MUNI/A/0995/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Molekulární a buněčná biologie se v současnosti prudce rozvíjí, a to jak v souvislosti se zaváděním nových výzkumných nástrojů a technik, tak také v souvislosti s novými a perspektivními vědeckými tématy. Mimořádný význam mají taková témata, která jsou zaměřena na poznání patobiologie lidských chorob nebo která přímo nebo nepřímo přispívají ke zlepšení diagnostiky a léčby pacientů. Obecným cílem projektu je kombinací současných metod buněčné biologie, molekulární biologie a genetiky získat takové výsledky, které budou využitelné pro medicínské aplikace. Významným výstupem projektu bude, kromě výše uvedených vědeckých výsledků, také výchova vysoce erudovaných oborníků pro práci v klíčových výzkumných infrastrukturách a klinických laboratořích zaměřených na zdraví člověka. Výzkum bude rozvíjen zejména v oblastech biologie a terapeutické aplikace lidských pluripotentních kmenových buněk, organizace genomů pro člověka patogenních mikroorganismů a molekulárních mechanismů regulace nádorové transformace a vzniku nestability genomů, včetně lidského. Zvláštní důraz bude kladen nové a perspektivní technické molekulárně biologické přístupy zahrnující moderní zobrazovací metody, techniky FRET, FLIM a FRAP, nové metody sekvenace DNA a analýzy genové exprese, in vitro a in vivo modelování opravných molekulárních mechanismů poškození DNA a další náročné techniky a technologie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info