Informace o projektu

Fyziologie rostlin (FYZIOR)

V rámci projektu bude posílena vědeckovýzkumná studentská činnost Oddělení fyziologie a anatomie rostlin, Ústavu experimentální biologie, PřF MU Brno. V jednotlivých laboratořích a pracovních skupinách Oddělení fyziologie a anatomie rostlin budou studována dílčí odborná témata, zpracovávána v rámci diplomových a disertačních prací studentů oddělení. Společným jmenovatelem těchto témat budou biochemické a biofyzikální základy protistresové reakce rostlin studované pomocí moderních metod. - Glutation jako marker radiačního a nutričního stresu u vyšších rostlin - Funkce antioxidačních enzymů a substrátů ve fotosyntéze lišejníků za stresových podmínek - Role askorbátu v resistenci rostlin proti inhibici PS II indukované zářením - Srovnání vlivu polycyklických aromatických uhlovodíků a toxických kovů na růst a primární produkci vybraných druhů řas - Efektivní koncentrace polyolů v mechanizmech odolnosti lišejníků vůči nízkým teplotám - Radiačním stresem indukované změny ve struktuře a funkci fotosystému II - Fotoochranné mechanismy Arabidopsis thaliana s modifikovanou strukturou PS II - Senzitivita modelových lišejníků a rostlin k fotoinhibici studovaná pomocí moderních biofyzikálních a biochemických metod - Strigolaktony - rostlinné fytohormony ovlivňující arbuskulární mykorhizní symbiózu - Analýza vývoje klíčních transgenních rostlin Arabidopsis thaliana nadprodukující cytokinin-glukosid specifické beta-glukosidasy Zm-p60.1 - Vliv herbivorie na vodní provoz rostlin - Mechanismy spolehlivého transportu vody v rostlinách chmele - Změny v transportu vody a iontů v xylému jako rekce na stresové podmínky prostředí - Vliv heterogenity prostředí na příjem a využití dusíku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info