Informace o projektu
Molekulární a supramolekulární stavební bloky pro nanostrukturované materiály (MOSTNAMAT)

Kód projektu
MUNI/A/0980/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Hlavní náplní projektu bude hledání efektivních metod přípravy, studium struktury a chemických vlastností molekulárních stavebních jednotek, vhodných pro vytváření vyšších molekulárních, supramolekulárních, polymerních a nanostrukturních celků s dvou a třírozměrnou architekturou a zesítěním, porézních materiálů, metaloorganických, koordinačních a organických polymerů. Budou studovány jejich řízené modifikace a funkcionalizace. Tyto molekuly budou založeny zejména na kubických a jiných polyedrických metalofosfonátových a metalosilikátových klastrech, koordinačních komplexech přechodných kovů a lanthanoidů s polyfunkčními karbamáty, fosfinoxidy, fosfonáty a sulfonáty, dále na bicyklo[1.1.1]pentanových strukturách, vytvářejících molekulární tyčinky, derivátech cucurbiturilu, obsahujících reaktivní funkční skupiny, heteromakrocyklech nebo chirálních helicenech a oligochinonech. Syntéza některých látek bude založena na využití zeolitů a jiných organizovaných pomocných systémů, fotokatalýze, nebo na aplikaci chirálních induktorů při přípravě optických izomerů. Stavební molekulární jednotky pak budou uspořádány do dvou a třírozměrných zesítěných porézních materiálů hydrotermálními metodami a metodami soft-chemistry s využitím samouspořádajících (samoskladebných) procesů. Vzájemné spojení stavebních bloků do nanostrukturovaných celků nebo připojení těchto molekulárních jednotek k povrchům bude v některých případech realizováno pomocí fotoodstupujících linkerů. Připravené materiály budou studovány z hlediska funkčního použití pro přípravu polymerních membrán pro zachycování a separaci plynů a par organických látek, pro přípravu objemových sorpčních materiálů pro aplikace v sorpci a ukládání ekonomicky důležitých plynů (vodík, CO2, CH4). Procesy a mechanismy sorpce vodíku ve vybraných perspektivních materiálech budou studovány s pomocí ab-initio výpočtů elektronové struktury.

Publikace

Počet publikací: 30


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info