Informace o projektu

Studium lokální kontroly exprese genů pomocí spektrální mikroskopie a analýzy obrazu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA301/01/0186
Období řešení
1/2001 - 1/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Užitím cytometrie s vysokým rozlišením jsme stanovili polohy několika genů, centromer a chromosomů v jádrech různých typů buněk a jejich změny v průběhu základních buněčných procesů jako je buněčný cyklus, diferenciace, reparace poškození apod. Také jsme zjistili, že změny v poloze genů mohou korelovat s utlumením genové exprese v průběhu diferenciace, což silně podporuje myšlenku, že struktura chromatinu představuje důležitý faktor pro regulaci exprese genů. v tomto projektu budeme studovat lokální str ukturu v těsné blízkosti genů a její vztah k expresi genů. Pro tento účel jsme vyvinuli techniku spektrální mikroskopie (SM), která nám umož·uje detekovat vzdálenosti genů pod 50 nm. Jako modelový příklad bude zkoumán globinový lokus: budou připraveny so ndy na LCR oblast a na oblast beta-globinu (značená odlišným fluorochromem), který se nachází na opačném konci celého lokusu, a jejich vzdálenosti budou změřeny ve fetální jaterní tkáni a v kostní dřeni dospělého jedince. Předpokládá se ( ale není to pro

Publikace

Počet publikací: 15


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info