Informace o projektu

Konference MEMICS 2010 (MEMICS 2010)

Kód projektu
MUNI/B/0944/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky

Konference MEMICS poskytuje fórum pro doktorské studenty orientované na aplikace matematických a inženýrských metod v počítačových a informatických vědách. Program konference zahrnuje 4 až 5 zvaných přednášek významných (zahraničních) odborníků, 30 až 40 původních příspěvků doktorských studentů vybíraných z cca 80 nabídek a cca 20 prezentací představujících vynikající práce doktorských studentů prezentované na předních světových konferencích, resp. publikované v uznávaných vědeckých časopisech.
Konference se účastní doktorští studenti a školitelé jak českých, tak i zahraničních vysokých škol.
Konference vydává sborník příspěvků a vybrané příspěvky jsou rovněž publikované v External Workshops series of Dagstuhl (DROPS).
Jednací řečí konference je angličtina. Konference se typicky účastní 110 až 120 účastníků.
Exkluzivní zajištění odborné úrovně konference dlouhodobě dozoruje a ovlivňuje stálý řídící výbor konference, jehož členy jsou mj. vyjmenovaní klíčoví pracovníci týmu. Pro jednotlivé ročníky konference tento výbor jmenuje odpovědné šéfy programového výboru. Členy programových výborů jednotlivých ročníků bývá cca 40 předních vědeckých pracovníků z českých a zahraničních vysokých škol.
Odborný profil konference přímo souvisí s vědeckou orientací pořádající fakulty FI MU.
Konference má vynikající dopad z hlediska reprezentace MU, konferenci tradičně podporují průmysloví partneři formou dotací cen za nejlepší příspěvky na konferenci.
Profil posledních pěti ročníků konferencí MEMICS je dostupný na www.memics.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info