Informace o projektu

Panel - Páry a rodiny (PaPaRo)

Kód projektu
MUNI/A/1014/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Cílem projektu je identifikovat faktory ovlivňující ustavování partnerských vztahů, popsat vzorce zakládání rodin a proměnu biologických, sociálních a kulturních strategií s ohledem na reprodukci třídního postavení z jedné generace na druhou u mladých lidí v současné české společnosti. K tomuto účelu byl v roce 2008 (v rámci výzkumného záměru IVRIS při FSS MU) založen panel dvou věkových skupin (15-17 a 25-27 let; 2000 respondentů), kdy proběhla také první vlna sběru dat. Druhá vlna sběru dat proběhla v roce 2009 (v obou případech data sbírala výzkumná agentura SC&C). Rok 2010 je dimenzován na třetí vlnu sběru dat, kterou by měl tento projekt umožnit. Sebraná data ze všech tří vln budou obsahovat díky panelovému designu informaci o čase, což je dimenze, která v sociálních datech o české společnosti chybí. Všechny tři vlny panelových dat umožní oddělení efektu věku, času a narozených kohort u analyzovaných fenoménů. Výstupem z projektu budou časopisecké statě (nabídnuté do českých i zahraničních sociálně-vědních časopisů) a knižní monografie připravená na sklonku roku 2010. Bude se jednat o publikaci o dynamice mladých párů a rodin v české společnosti zaměřenou na širší (nikoliv výlučně odbornou) veřejnost. Předpokládáme, že naše závěry budou využity nejen v odborné diskusi o podobě biologické, sociální a kulturní reprodukce české společnosti, ale také při znalostech sociálních charakteristik mladých a jejich rodin v současnosti. Sebraná data budou po ukončení projektu poskytnuta Sociologickému datovému archivu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info