Informace o projektu

Analýza východisek výcviku integrace v psychoterapii (AVVIP)

Kód projektu
MUNI/A/1018/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Předkládaný projekt je zaměřen na analýzu východisek Výcviku integrace v psychoterapii
(systematického psychoterapeutického výcviku spoluorganizovaného katedrou psychologie FSS
MU). Cílem projektu je za přispění diplomových prací realizovaných magisterskými studenty
oboru Psychologie či Psychoterapeutická studia provést analýzu dat dostupných před zahájením
výcviku a hledat odpovědi na otázky: „Jaké je pojetí integrace v psychoterapii přijaté lektorským
týmem výcviku a jaká jsou individuální pojetí integrace u jednotlivých lektorů?“, „Jak probíhal
proces vytváření výcvikového programu, tedy způsobu výuky integrace“ a dále „S jakým
očekáváním, motivací a s jakými představami o integraci v psychoterapii vstupují budoucí
frekventanti do takto zaměřeného výcviku?“. Zodpovězení těchto otázek je přínosné jednak
z hlediska obecného přípěvku k výzkumu integrace v psychoterapii a jednak jako zpětnovazební
informace pro lektorský tým tohoto konkrétního výcviku (ve smyslu action research). Tento
jednoletý projekt je zároveň první fází připravovaného výzkumu procesu osvojování si integrativní
psychoterapeutické perspektivy v průběhu psychoterapeutického výcviku.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info