Informace o projektu

Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice (Modulární systém DVPP)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/1.3.10/02.0024
Období řešení
3/2010 - 6/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Jihomoravský kraj
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Vytvoření, realizace a získání akreditace uceleného systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v přírodovědných, matematických a informatických disciplínách za účelem zlepšení jejich kompetencí, a to zejména s ohledem na na potřeby moderního přístupu ke vzdělávání a na regionální specifika vysokoškolského a středoškolského vzdělávání JMK v návaznosti na dosavadní spolupráci MU a středních škol s regionálními institucemi.


Tento systém dalšího vzdělávání je určen učitelům přírodovědných předmětů (biologie, chemie, fyzika, geografie), matematiky a informatiky na středních školách (příp. 2. stupni ZŠ) v Jihomoravském kraji.

Publikace

Počet publikací: 6