Informace o projektu

Crimen repetundarum (CR)

Kód projektu
MUNI/A/1044/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Předmětem výzkumné činnosti tohoto projektu je rozbor skupiny zákonů o vydírání provincií, které stíhaly tzv. crimen repetundarum, tedy zločin vydírání provincií správci. Mezi zákony, které upravovaly crimen repetundarum patří: lex Calpurnia de pecuniis repetundis z roku 149 př.n.l., lex Acilia de repetundis z roku 123 – 122 př.n.l., lex Servilia repetundarum krátce před rokem 111 př.n.l., lex Cornelia de repetundis z roku 81 př.n.l., lex Iulia pecuniis repetundis z roku 59 př.n.l., rogatio Pompeia de repetundi z roku 55. př.n.l., SC Calvisianum z roku 4 př.n.l.Práce se bude zabývat vznikem tzv. repetundárního zákonodárství; materiálními prameny práva; tedy získání provincií a jejich správa (první římskou provincí byla Sicílie v roce 241, která byla získána v období punských válek a první repetundární zákon byl přijat až v roce 149 př. n.l.). Zkoumány budou i důležité iudiciární zákony - leges iudiciarum, které měnily složení soudních porot a je v nich patrný spor mezi senátory a jezdci v této oblasti, kdy obsazení míst v soudních porotách vedlo k souzení příslušníku senátorského stavu senátory.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info