Informace o projektu

Informační elektronické a hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity (InfoZdroje)

Kód projektu
MUNI/A/1037/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem projektu je zajistit efektivní, aktuální a lehce dostupné informační zdroje pro školitele disertačních prací a vedoucích diplomových prací a jejich studenty. Dominantní složkou budou zdroje elektronické, kde bude akcent kladen na efektivní výběr vhodných zdrojů (mj. na základě rešeršní činnosti studentů zapojených do projektu) a s tím související úsporu finančních prostředků.


Prostřednictvím sofistikovaného oborového vyhledávání a vytvořením vnitřního přehledu zdrojů (buď v intranetu či v prostředí Informačního systému Masarykovy Univerzity) vznikne přehled aktuálních volných zdrojů pro školitele. Vyřešeny by rovněž měly být otázky autorskoprávní ochrany zdrojů získaných v elektronické podobě. Finance získané v rámci projektu umožní dále nákup odborných knih zejména zahraniční provenience, jež ve svém oboru představují standardní díla. Při objednávce nových publikací budou více zohledněny požadavky studentů, resp. jejich školitelů, a to mj. díky nové aplikaci pro studenty „Tipy pro nákup“. S projektovým týmem budou úzce spolupracovat Ústřední knihovna právnické fakulty (při metodice třídníku, rešeršní činnosti či při objednávkách publikací a pořizování databází) a Centrum informačních technologií (při tvorbě přehledu informačních zdrojů). Za aktivity studentů zapojených do programu, tj. zejména provádění oborových rešerší, vytvoření třídníku, vytvoření standardů přehledu informačních zdrojů v prostředí IS MU/intranetu, tvorba aplikace „Tipy pro nákup“ pro objednávku nových knih a participace na workshopu, se předpokládá odměna ve formě stipendia.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info