Informace o projektu

COFOLA 2010 (COFOLA)

Kód projektu
MUNI/B/1026/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Hlavním posláním konference COFOLA je podpora mladých vědeckých pracovníků a vědecké práce v oblasti právní vědy. Právnická fakulta se tradičně snaží umožnit doktorandům a mladým vědcům prezentovat výsledky jejich vědecké činnosti na veřejnosti, ovšem v přívětivém prostředí „doktorandské“ konference. Tuto možnost však nevyužívají pouze studenti doktorského studia či mladí akademičtí pracovníci, ale také studenti magisterští, kteří se tak zapojují do vědecké činnosti ještě před případným zahájeném studia v doktorských studijních programech, a mimo jiné také zvyšují svoji šanci na přijetí do doktorského studia.


Konference COFOLA staví na tradici doktorských konferencí, které se na PrF konají již od roku 2007 (PFAMEI), COFOLA 2008 a COFOLA 2009.


Za tuto dobu se COFOLE podařilo vybudovat si renomé uznávané mezinárodní konference, a proto přitahuje nejen doktorandy mateřské fakulty, ale je populární i mezi studenty fakult z jiných tuzemských univerzit a univerzit zahraničních. Díky tomu se stala fórem nikoliv pouze pro výměnu vědeckých informací, ale i prostorem pro navazování kontaktů mezi účastníky, vytváření přátelských vztahů a na základě toho hlubší a permanentní spolupráci mezi doktorandy a mladými vědci nejen z řady evropských právnických fakult, ale i z fakult s ekonomickým zaměřením.


Jednání COFOLY 2010 bude stejně jako v loňském roce rozděleno do 8 tématicky zaměřených sekcí. Toto rozdělení je vedeno snahou vytvořit sekce s průřezovými mezioborovými tématy. K této změně došlo již v loňském roce. Protože vyvolala kladné ohlasy mezi účastníky konference, bude postupováno podle tohoto schématu i v letošním roce. Průřezové sekce umožňují bližší tematické propojení jednotlivých příspěvků a tudíž vyšší možností diskuse nad nimi. Současně toto uspořádání umožňuje konfrontaci poznatků mezi účastníky několika právních oborů.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info