Informace o projektu

Rozvoj aktivizujících rolí Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě

Kód projektu
ROZV/7/11/2010
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Právnická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta informatiky
Další fakulta/pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sportovních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Univerzita třetího věku na Masarykově univerzitě oslaví v roce 2010 dvacet let svého trvání. Tato úspěšná a dlouhodobá tradice seniorského vzdělávání konvenující s dlouhodobým záměrem univerzity je na druhé straně vyvažována velkým a stále rostoucím zájmem účastníků o vzdělávací aktivity. Sama rozmanitost organizačních forem a výukových metod s podporou informačních a komunikačních technologií jsou bezesporu meritem úspěšnosti programu celoživotního vzdělání zvaného U3V. Demografických studie nás informují o tom, stoupá průměrný lidský věk a předpovídají, že již kolem r. 2020 bude ve vyspělých evropských státech podíl obyvatel starších 60 let dosahovat 30%. Lidé se dožívají důchodového věku v dobré fyzické i duševní kondici a jsou schopni se dále aktivně podílet na společenském dění. Důležitým úkolem, který před námi stojí je budování mezigeneračního dialogu, zapojení seniorů na účasti při řešení společných úkolů při současném otevření zdrojů a příležitostí, které může Masarykova univerzita nabídnout. Univerzity třetího věku v Evropě již po několik desetiletí obohacují a zkvalitňují životy seniorů a plní několikeré role zejména pak společenské či seberealizační, naplňují touhu po vzdělání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info