Informace o projektu

Nikdy není pozdě aneb jak stárnou úspěšněji

Kód projektu
10040/2010
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Cílem projektu je zvýšit znalost a změnit postoje populace středního, vyššího středního a mladšího seniorského věku v oblasti přípravy na stáří, a to v oblastech:
1. prevence a řešení metabolického syndromu
2. prevence a řešení osteoporózy a sarkopenie
3. zachování soběstačností
4. prevence deprese v období ukončení zaměstnání a odchodu do důchodu, prevence vzniku kognitivních poruch
5. základní úkony při záchraně života – nová doporučení.
Projekt předpokládá organizování vzdělávacích seminářů ve spolupráci s vedením podniků, místní samosprávou obcí a měst pro účastníky vyššího středního a mladšího seniorského věku. Tématika seminářů vybaví účastníky vědomostmi, jejichž naplnění v podobě změn životního stylu jim může napomoci k úspěšnému procesu stárnutí se zachováním soběstačnosti a na odpovídající zdravotně sociální úrovni.
Dopad absolvování semináře bude ověřen prostřednictvím vědomostního testu, který účastníci vyplní na začátku semináře a v jeho závěru -výsledky testů budou porovnány a účastníc budou na závěr seznámeni se správnými odpověďmi.
Celkově se předpokládá trvání semináře cca 2 hodiny včetně praktického nácviku úkonů při záchraně života na PC řízeném modelu.
Celkem bude organizováno 10 seminářů pro cca 50 účastníků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info