Informace o projektu

Real-time PCR soupravy pro diagnostiku v onkologii (ONKOKITY)

Kód projektu
FR-TI2/254
Období řešení
1/2010 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
GENERI BIOTECH s.r.o.

V diagnostice nádorových onemocnění krvetvorby (leukémie, lymfomy) jsou v současné době stále častěji využívány moderní metody analýzy DNA. Chronická lymfocytární leukémie (CLL) je nejčastější leukémií u dospělých pacientů v západním světě. Závažnou infekční komplikací léčby hematoonkologických pacientů (nejen CLL) je invazivní aspergilóza, která vyžaduje včasnou diagnostiku. Cílem projektu je vývoj diagnostických kitů pro tyto dvě důležité oblasti hematoonkologie; léčbu chronické lymfocytární leukémie, která je nejčastější leukémií u dospělých pacientů a včasnou diagnostiku invazivní aspergilózy, která je častou infekční komplikací léčby hematologických pacientů. Obě oblasti spojuje využití metod molekulární biologie (zejména polymerázové řetězové reakce v reálném čase; angl. real-time PCR), které umožňují velmi přesně kvantifikovat počet DNA molekul v klinickém vzorku.

Publikace

2015

Sada pro stanovení prognózy chronické lymfocytární leukémie

PLEVOVÁ Karla PLEŠINGEROVÁ Hana — LIBRA Antonín — JURČÍČKOVÁ Zuzana — KOTAŠKOVÁ Jana PAVLOVÁ Šárka BRYJA Vítězslav POSPÍŠILOVÁ Šárka KOZUBÍK Alois

2014

Wnt5a and Wnt5b control pathogenesis of chronic lymphocytic leukemia

POPPOVÁ Lucie JANOVSKÁ Pavlína PLEVOVÁ Karla — KAUCKÁ Markéta — PLEŠINGEROVÁ Hana BRÁZDILOVÁ Kamila ŠLAPÁK Ivo POSPÍŠILOVÁ Šárka PAVLOVÁ Šárka BRYJA Vítězslav

2013

ATM inactivation disturbs ATM-p53 pathway in response to DNA damage induced by doxorubicin but not fludarabine in CLL cells

NAVRKALOVÁ Veronika — ŠEBEJOVÁ Ludmila KUBEŠOVÁ Blanka DOUBEK Michael MAYER Jiří POSPÍŠILOVÁ Šárka TRBUŠEK Martin

Detekce a kvantifikace Pneumocystis jiroveci ve vzorcích tekutiny z bronchoalveolární laváže u hematoonkologických nemocných pomocí real-time PCR

ŘÍČNÁ Dita — LENGEROVÁ Martina — VOLFOVÁ Pavlína — BEJDÁK Petr KOCMANOVÁ Iva RÁČIL Zdeněk MAYER Jiří

Distinct frequency and profiles of TP53 gene mutations in CLL subgroups with distinct antigen receptors: Evidence for antigen-driven selection of genomci aberrations.

MALČÍKOVÁ Jitka — STALIKA E. — DAVIS Z. — MANSOURI L. — PLEVOVÁ Karla — PANAGIOTIS B. — GARDINER A. — SUTTON L. — SKUHROVÁ FRANCOVÁ Hana — ANAGNASTOPULOS A. — TRACY I. — TRBUŠEK Martin — MAKRIS A. — BELESSI C. — GONZALEZ D. — ROSENQUISAT R. — OSCIER D. — POSPÍŠILOVÁ Šárka — STAMATOPOULOS K.

Dráha Wnt/PCP ovlivňuje kromě patogeneze chronické lymfocytární leukemie i vývoj B-lymfocytů

MÁDROVÁ Hana POPPOVÁ Lucie PLEVOVÁ Karla JANOVSKÁ Pavlína — KAUCKÁ Markéta — BORSKÝ Marek MACHAČ Josef ŠLAPÁK Ivo BRYJA Vítězslav PAVLOVÁ Šárka POSPÍŠILOVÁ Šárka

Fludarabine with cytarabine followed by reduced-intensity conditioning and allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in patients with poor-risk chronic lymphocytic leukemia

KREJČÍ Marta DOUBEK Michael BRYCHTOVÁ Yvona — STEHLÍKOVÁ Olga — CHOVANCOVÁ Jana TICHÝ Boris — SKUHROVÁ FRANCOVÁ Hana — NAVRÁTIL Milan — TOMIŠKA Miroslav — HORKÝ Ondřej — POSPÍŠILOVÁ Šárka MAYER Jiří

Metodou RT-qPCR k predikci vývoje chronické lymfocytární leukémie (CLL)

JURČÍČKOVÁ Zuzana — MÁDROVÁ Hana — LIBRA — PLEVOVÁ Karla TICHÝ Boris BRYJA Vítězslav POSPÍŠILOVÁ Šárka

MicroRNA miR-150 contributes to the disease aggressiveness and regulation of B-cell receptor signalling (BCR) in CLL

MRÁZ Marek — RASSENTI L. — CHEN L. — GHIA E. — LI H. — MESSER K. — JEPSEN K. — SMITH E. — FRAZER K. — KIPPS T.

Role of Wnt-5A and non-canonical Wnt signaling in chronic lymphocytic leukemia

KAUCKÁ Markéta — JANOVSKÁ Pavlína PAVLOVÁ Šárka PLEVOVÁ Karla MÁDROVÁ Hana POPPOVÁ Lucie POSPÍŠILOVÁ Šárka BRYJA Vítězslav

Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info