Informace o projektu

Teorie - dovednosti - praxe: inovace studia práva (Teorie - dovednosti - praxe: inovace studia práva)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/15.0198
Období řešení
1/2011 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta
Spolupracující organizace
Nejvyšší soud ČR
Nejvyšší státní zastupitelství Brno
Ústavní soud ČR
Kancelář veřejného ochránce práv
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
SOZE
Liga lidských práv
Ekologický právní servis
"Pro bono aliance"

Páteří projektu je inovace výuky v oboru Právo zavedením metod propojujících právní dogmatiku s praxí. Konkrétní podoba předmětů bude rozmanitá: od realizace odborných praxí, klinické výuky propojující speciální znalosti s výkonem praxe v terénu, předmětů kladoucích důraz na různé právnické dovednosti (akademické psaní, formulace smluv, hypotéz atd.) až například ke klauzurnímu zkoušení či realizace odborných předmětů v cizích jazycích. Předpokládá se i propojení na oblast ekonomie, managementu, tak jak to vyplývá z potřeb a požadavků budoucích zaměstnavatelů. O část dovednostních předmětů bude obohacena výuka bakalářského oboru Vyšší justiční úředník. Důležitým druhým pilířem projektu je vzdělávání těch, kteří budou takovouto výuku zajišťovat. Projekt předpokládá vzdělávání studentů doktorského studia a mladých pedagogů fakulty (externích či interních), kteří by ve výuce působili. Vzdělávání proběhne za pomoci i zahraničních expertů, oslovených fakultou v rámci přípravy projektu.

Publikace