Informace o projektu

Inovace výuky na FSS MU – Katedra psychologie

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/15.0200
Období řešení
2/2011 - 1/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
WWW stránky projektu
http://www.opvk.fss.muni.cz/ikapsy/
Spolupracující organizace
Asociace klinických psychologů ČR,

Projekt řeší inovaci studijních programů Katedry psychologie, aby lépe odrážely potřebu pracovního trhu a připravily studenty na budoucí zaměstnání. Projekt rozvíjí 3 výukové větve: komunikace s pacienty ve zdravotnictví, personalistika a školní psychologie, které byly z hlediska poptávky vyhodnoceny jako nejžádanější. Výstupem projektu je sada kurzů zaměřených na praktické dovednosti, praxe u zaměstnavatelů a další opatření zvyšující konkurenceschopnost studentů na trhu práce. Partnerem je Asociace klinických psychologů České republiky, která zprostředkuje studentům přímý kontakt na experty z praxe. Role partnera je nezastupitelná, díky němu lze dosáhnout individuální a intenzivní interakce mezi studenty a experty, což je u praktických aplikací psychologie pro předání zkušeností nezbytné. K této interakci bude docházet v rámci kurzů, praxí a stáží, ale i prostřednictvím Centra pro poradenskou, personální a diagnostickou péči (CPPDP), které bude v rámci projektu zřízeno.

Publikace

Počet publikací: 2