Informace o projektu

Návrh a provoz biotrickling filtru odstraňujícího těkavé polutanty z odpadních plynů

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA104/02/0665
Období řešení
1/2002 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta potravinářské a biochemické technologie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Universidade Federal do Paraná

Návrh, konstrukce, výroba, sestavení, oživení a provoz biotrickling filtru. Výběr a příprava biologického katalyzátoru a postup imobilizace buněk na náplň reaktoru. Provedení batch kultivací v reaktoru a jejich charakteristiky. Návrh a sledování průběhu adaptační periody degradačního procesu. Studium provozu reaktoru za podmínek ustáleného stavu. Studium dynamického chování reaktoru. Biodegradace acetonu, toluenu a dalších těkavých polutantů. Mikrobiální analýzy imobilizované a uvolněné buněčné populace v reaktoru v průběhu degradačních procesu. Charakterizace grampozitivních a gramnegativních bakterií isolovaných z různých typů bioreaktorů pomocí "biotyping" a ribotyping" postupů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info