Informace o projektu

Algebraické metody geometrické analýzy a topologie

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA201/02/1390
Období řešení
1/2002 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
Univerzita Karlova v Praze

Projekt vychází z dlouhodobé spolupráce vědeckých pracovníků zabývajících se několika oblastmi analýzy, diferenciální geometrie a topologie. Jeho cílem je podporovat syntézu různých přístupů, metod a technik při studiu aktuálních problémů interdisciplinárního charakteru. Konkretně se jedná o následující problematiku: 1) studium symetrií a příbuzných vlastností diferenciálních operátorů objevujících se v globální analýze na reálných a komlexních varietách, 2) topologické konstrukce algebraického charakteru motivované matematickou fyzikou a diferenciální geometrií. Společným rysem při řešení problémů z první části je systematické využívání nástrojů teorie reprezentací polojednoduchých Lieových grup a kategoriální přístup k těmto pojmům. Budou zde zahrnuty také některé klasické problémy týkající se oblastí holomorfnosti. Topologická část zahrnuje studium kofibrantních modelů obarvených operád popisujících diagramy algeber s důrazem na jejich kvazi-minimalitu, jednoznačnost a funk

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info