Informace o projektu
Ekologie a paleoekologie prameništních mokřadů západní části Karpat

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA206/02/0568
Období řešení
1/2002 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

Návrh projektu spočívá v rozšíření dosavadních znalostí ekologie a historie prameništních ekosystémů, které jsme získali během našeho výzkumu v nejzápadnější části Karpat v letech 1999-2001 (GAČR 206/99/1240). Proto budou do výzkumu zahrnuty některé nové vědecké aspekty. Předpokládáme také rozšíření zkoumaného území. Grantový projekt umožní získat nové a potvrdit existující údaje o druhovém složení a struktuře společenstev převažující bioty prameništních ekosystémů (řasy, sinice, houby, mechorosty, cévnaté rostliny, měkkýši, slunivky, krytenky), o jejich vzájemných interakcích a o vztazích mezi biotickou a abiotickou složkou systému. V této souvislosti budeme věnovat zvláštní pozornost dynamice Ca, Mg, Fe, K, Na, SO4, NO3, NH3, PO4, Cl, celkového fosforu, redox-potenciálu, pH a konduktivity v prameništních vodách. Tyto faktory se zdají být rozhodující pro stav a funkci systému jako celku. Dále budeme srovnávat plochy ošetřované různými typy managementu (režim kosení). Paleo-ekologické studie budo

Publikace

Počet publikací: 33


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info