Informace o projektu

Situace Pipistrellus pipistrellus superspecies v České republice

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA206/02/0961
Období řešení
1/2002 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta UK

Na základě rozdílných echolokačních charakteristik začaly být od 90 let 20 století v Evropě rozlišovány dva echotypy netopýra hvízdavého - Pipistrellus pipistrellus. Později byly nalezeny genetické, morfologické i ekologické rozdíly mezi těmito formami, jež vedly k jejich rozdělení do dvou samostatných druhů (P. pipistrellus a P pygmaeus/mediterraneus). Vzhledem k tomu, že na území České republiky byl zaznamenán výskyt obou druhů, je možné je zde komplexně studovat s cílem stanovit jejich areál a v místech sympatrického výskytu pak stanovit míru překryvu jejich ekologických a potravních nik. Komplexní studium opírající se o genetické, morfologické, echolokační a ekologické analýzy může vést jednak k poznání reprodukčních bariér bránících hybridizaci, jednak k pochopení speciace a šíření druhů ze skupiny P.pipistrellus superspecies na území střední Evropy. Projekt předpokládá sběr a komplexní analýzu materiálu z řady lokalit v České republice.

Publikace

Počet publikací: 18


Předchozí 1 2 Další