Informace o projektu
Klášterní ekonomika na Moravě ve vrcholném a pozdním středověku

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA404/02/0060
Období řešení
1/2002 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Těžiště předkládané práce spočívá ve stanovení základních typů hospodaření venkovských (tj. benediktinských, cisterciáckých a premonstrátských) klášterů na Moravě v období od konce 12. do poloviny 16. století a jejich majetkového vývoje. Předmětem zkoumání ovšem nebudou pouze izolovaná klášterní panství, nýbrž bude přihlíženo k co nejširšímu kontextu hospodářského života na Moravě v daném období.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info