Informace o projektu

Těžba a využití kamenných surovin v pravěku Moravy

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA404/02/1038
Období řešení
1/2002 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Moravské zemské muzeum v Brně

V posledních letech došlo k objevu řady výrazných povrchových stop pravěké těžby silicitů, avšak jejich výzkum je vzhledem k odlehlosti a hloubce těžních jam velmi náročný. Rozmach těžby ve starší době bronzové přitom vrhá zcela nové světlo na mechanismy fungování pravěké společnosti. Cíle projektu jsou v zásadě dva, interní a externí. První z nich je zaměřen k poznání specifického využití krajiny, jejíž hranice budou vymezeny přirozenými faktory. Poloha v sousedství s pravěkými sídelními oblastmi pomůže vysledovat jejich funkční vztahy. Tato možnost se v naší archeologii nabízí poprvé, protože ze zalesněných výšinných terénů jsme až dosud znali jen mohylníky a hradiska, nikoli doklady soustavného celoplošného využívání. "Externím" cílem je poznání mechanismů šíření a využití vytěžených surovin, jejich uplatnění v konkurenci se surovinami netěženými a importovanými.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info