Informace o publikaci

Romanisté a spory o budoucí podobu právnického studia v první ČSR

Logo poskytovatele
Autoři

VOJÁČEK Ladislav

Rok publikování 2014
Druh Článek ve sborníku
Konference Constans et perpetua voluntas. Pocta Petrovi Blahovi k 75. narodeninám
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Jan Vážný; Miroslav Boháček; Otakar Sommer; 1918 to 1939; legal studies; reform
Popis Příspěvek je věnován zapojení romanistů Jana Vážného, Miroslava Boháčka a Otakara Sommera, kteří část své profesionální dráhy spojili s bratislavskou právnickou fakultou, do prvorepublikových sporů o podobu právnického studia. Jan Vážný a Miroslav Boháček se reformě právnického studia soustavně nevěnovali. Do diskusí o ní se zapojili v podstatě jen proto, aby hájily zájmy svého oboru – římského práva. Naopak Otakar Sommer se tomuto problému věnoval soustavně a komplexně. Jistě k tomu přispěla i skutečnost, že pracoval jako úředník na Ministerstvu školství a národní osvěty. Ucelenou představu o reformě nastínil už v roce 1925 ve studii Reforma právnických studií. (Bratislava: PF UK, 1925). Ve druhé polovině třicátých se aktivně zapojil do diskusí o ministerských návrzích zákonů, upravujících právnické studium. Výsledkem jeho snažení o zkvalitnění právnického studia pak byla řada přednesených přednášek, drobných glos a časopiseckých článků. Hlavní závady existujícího systému viděl ve studiu in absentia, nedostatečné přípravě právníků pro praxi a nevyhovující úpravě zkoušek. Zejména však zdůrazňoval, že by především mělo jít „o reformu studenta a profesora“.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info