Informace o publikaci

Changes of Czech Law Demonstrated by Corpus Evidence

Název česky Změny českého práva na základě korpusové evidence
Autoři

CVRČEK František PALA Karel RYCHLÝ Pavel

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Korpus - gramatika - axiologie
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova Czech Law; Corpus evidence; collocations; reform of Private Law;
Popis Článek obsahuje porovnání stavu českého právního systému před reformou soukromého práva a po ní, které je založeno na zkoumání korpusů tvořených právními texty.
Související projekty: