Informace o projektu

Využití povrchového výboje buzeného za atmosferického tlaku pro modifikaci povrchů a depozici ochranných polymerních vrstev

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP202/02/D097
Období řešení
9/2002 - 8/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Polymery mají obecně velmi nízkou povrchovou energii. Proto je v mnoha aplikacích nutné modifikovat vhodným způsobem jejich povrch. Z aplikačního hlediska je pro aktivaci povrchů a plazmovou depozici výhodné použití dielektrických bariérových výbojů (DBD). Navrhovaný projekt se bude zabývat plazmovým opracováním a depozicí tenkých ochranných vrstev v povrchovém výboji za atmosférických tlaků. Povrchové vlastnosti aktivovaných a neaktivovaných polymerů budou studovány metodami chemické analýzy povrch (EPR, XPS, IČ) a měřením povrchové energie. Parametry plazmatu budou studovány pomocí emisní spektrometrie a elektrické vlastnosti měřením proudu a napětí. Bude také studován efekt degradace aktivovaných povrchů. Mechanické vlastnosti deponovaných polymerních vrstev budou stanoveny pomocí vtiskových metod, optické vlastnosti elipsometrickými a měřením optické propustnosti (OT). Bude také studována termomechanická stabilita vrstev.

Publikace

Počet publikací: 37


Předchozí 1 2 3 4 Další