Informace o projektu

Na hřišti i na vodě s dětmi v JmK v pohodě

Projekt je zaměřen na zlepšení kompetencí a zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity DVPP pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení z hlediska bezpečnosti a prevence úrazů žáků. Aspekt bezpečnosti a zároveň inovativnosti při výuce předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví je hlavním přínosem prezenčních a e-learningových kurzů, které budou nabízeny cílové skupině pedagogů II. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a středních škol v celém Jihomoravském kraji. Kurzy budou koncipovány v souladu s požadavky Rámcově vzdělávacího programu (RVP) ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Projekt nabídne 6 akreditovaných prezenčních a 6 e-lerningových kurzů pro učitele II. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a SŠ. Budou zpracovány 2 metodické materiály. Vzniklý materiál bude oponován. Kurzy pro pedagogy budou před akreditací ověřeny pilotně a oponovány. Výstupem projektu bude návrh nástrojů k hodnocení efektivity a vyhodnocení vzdělávání na vzorku žáků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info