Informace o projektu

Rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v roli výchovných a sociálních partnerů školy

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP406/02/P120
Období řešení
1/2002 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt vychází ze zjištění, že v ČR nebyla komplexně zpracována úloha rodičů ve výchovně vzdělávacím procesu, přestože v zahraničí se jednalo o živé téma od 80.let 20.stol. Projekt se soustřeďuje na oblast dynamicky se rozvíjejícího speciálního vzdělávání. Česká speciální školská zařízení dosáhla odlišných výsledků při hledání nové cesty budování vztahu k rodičům. Při řešení projektu budou identifikovány. Navázání na nosný projekt odhalí rozdíly a styčné body v postavení rodičů na základních školách a speciálních školách (školách poskytujících speciální vzdělávání). K zodpovězení základních otázek bude přistoupeno po zpracování dosavadních teoretických poznatků v českých a zahraničních zdrojích, které se zmiňují o zvláštnostech role rodičů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Následovat bude vlastní zjišťování a analýza současné situace role rodičů. K tomu bude použit soubor metod kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Výstupem výzkumu budou: přehledová stať o problému do časopis

Publikace

Počet publikací: 15


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info