Informace o projektu

Pozdní eneolit na Moravě; soupis pohřebišť kultury zvoncovitých pohárů

Kód projektu
IAA8001202
Období řešení
1/2002 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
Moravia; late aeneolithic; Bell beaker culture; cemeteries; catalogue
Spolupracující organizace
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Přesto, že kultura zvoncových pohárů (KZP) hraje významnou úlohu v pravěkých dějinách pozdního eneolitu a počátku doby bronzové, zpracování základního archeologického a antropologického inventáře na Moravě dosud chybí. Přitom nálezový fond tohoto období je na Moravě nesmírně bohatý (lokality přbližně na katastrech 350 obcí, zhruba 1000 hrobů). Cílem předkládaného projektu je shromáždění archeologických a antropologických údajů o pohřebištích KZP v moravsko-slezském regionu. Při zpracování tohoto soupisu klademe důraz na mezioborovou spolupráci archeologie, antropologie, technologie a petrografie. Časově jsme projekt rozdělili do tří etap, přitom při zpracování soupisu pohřebišť KZP budeme vycházet z katastrálního členění z roku 1960. Používat budeme osvědčené metodické postupy podobných úkolů (např. Šebela 1986, 1999, Sládek et al. 2000). Předpokládáme, že soupis nálezů pohřebišť KZP bude zpracován v rukopise do formy katalogu.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info