Informace o projektu

Databáze Celex - základní informační zdroj o právu EU

Kód projektu
LI01033
Období řešení
3/2001 - 12/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta
Klíčová slova
Celex-online, European Law, Legislation of European Union, Databases
Spolupracující organizace
Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.
Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta UK
Univerzita Palackého v Olomouci
Informační centrum UP v Olomouci
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitmí knihovna ZČU

Cílem projektu je zajistit vědeckým pracovníků přístup k databázi Celex-online a tím přispět ke zkvalitnění výzkumu v oblasti práva a zejména v problematice harmonizace práva ČR a EU. Systém bude využíván vědeckými pracovníky Univerzity Karlovy v Praze, Západočeské univerzity v Plzni, Masarykovy univerzity v Brně, Palackého univerzity v Olomouci a Ústavu státu a práva AV ČR v Praze.