Informace o projektu

Molekulární a buněčná biologie pro medicínu

Kód projektu
MUNI/A/0911/2010
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Molekulární a buněčná biologie se v současnosti prudce rozvíjí, a to jak v souvislosti se zaváděním nových výzkumných nástrojů a technologií, tak také v souvislosti s novými a perspektivními vědeckými tématy. Zvláštní význam mají taková témata, která jsou v oblasti základního výzkumu zaměřena na poznání patobiologie lidských onemocnění, nebo která přímo nebo nepřímo přispívají k vývoji nových diagnostických nástrojů a léčebných postupů.


Obecným cílem tohoto projektu projektu je kombinací současných metod buněčné biologie, molekulární biologie a genetiky a interakcí mezi specificky zaměřenými vědeckými týmy Biologického ústavu LF MU získat takové výsledky, které budou mít vědeckou kvalitu minimálně evropské úrovně a současně potenciál pro navazující translační lékařský výzkum.


Úzce souvisejícím výstupem projektu bude vědecká výchova magisterských a doktorských studentů pro práci v klíčových výzkumných infrastrukturách a klinických laboratořích zaměřených na zdraví člověka. Důraz bude kladen na technicky náročnou práci v laboratoři spojenou se zaváděním klíčových technik a vzájemným předáváním laboratorních zkušeností. Studenti budou také intenzivně vychováváni v oblastech přípravy experimentálních plánů, analýzy/interpretace vědeckých výsledků a ve schopnosti prezentovat své výsledky odborné i laické veřejnosti.


Vlastní výzkum bude rozvíjen ve specifických oblastech i/ biologie a terapeutického použití lidských pluripotentních kmenových buněk, ii/ studia organizace genomů pro člověka patogenních mikroorganismů, iii/ studia biologických aktivit klíčových regulátorů nádorové transformace a iv/ studia molekulárních mechanizmů zahrnutých v poškození a opravě DNA a s tím související genomické nestabilitě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info