Informace o projektu
Období opoziční smlouvy: kontext, struktura a dopady na českou politiku

Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP408/11/0790
Období řešení
1/2011 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
opoziční smlouva; česká politika; institucionální změny

Předmětem projektu je období takzvané opoziční smlouvy v letech 1998 až 2002. Hlavním cílem je komplexní analýza tohoto období založená na provázaném zkoumání tří rovin. První rovinou je politický, společenský a ekonomický kontext vzniku a fungování opoziční smlouvy. Druhou rovinu představuje struktura (uspořádání)opoziční smlouvy a to jak v rovině formálních a neformálních dohod vztahujících se k ní, tak vazeb a protireakcí,které vytvořila v politické realitě. Třetí rovina bude reflektovat důsledky opoziční smlouvy pro chování aktérů, politickou kulturu a politický systém České republiky. Projekt je primárně koncipován jako politologický. Významně
bude nicméně využívat přístupů a poznatků soudobých dějin, ústavního práva a sociologie.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info