Informace o projektu

Rodina pohledem dětí

Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP404/11/1033
Období řešení
1/2011 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
rodina;nová rodinná uspořádání;individualizace;dítě jako sociální aktér;konstrukce rolí a

Proměny demografických charakteristik české rodiny v posledních desetiletích se v žité realitě projevují radikálními změnami rodinných uspořádání, která jsou stále více závislá na individuálních životních trajektoriích a volbách. Role jednotlivých členů rodiny ztrácí v důsledku rozpadů rodin a zakládání
nových svůj rigidní význam a jsou naplňovány různorodými obsahy. Výzkumný projekt zabývající se proměnami současné rodiny využívá výzkumnou perspektivu dětí jako sociálních aktérů. Na rozdíl od dříve převládající praxe výzkumů rodiny, orientované na dítě jako pasivní objekt změn rodinného uspořádání a pracující pouze s výpověďmi dospělých, současné sociologické zkoumání rodiny se stále častěji orientuje na děti jako aktéry, kteří jsou sice formováni rodinnými zkušenostmi, ale zároveň je samy aktivně konstruují (Milkie, Simon and Powell 1997). Tuto perspektivu chceme aplikovat v kvalitativním výzkumu české rodiny a pomocí různých výzkumných technik zjišťovat, jaké významy
přikládá dítě rodině, rolím jednotlivých členů rodiny, rodinným vztahům a aktivitám.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info