Informace o projektu

Výkonová motivace rozumově nadaných studentů s dyslexií – základní determinanty a proměny v období adolescence a časné dospělosti

Kód projektu
GAP407/11/1272
Období řešení
1/2011 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
Mimořádně rozumově nadaní studenti, dyslexie,výkonová motivace
Logo poskytovatele

Proponovaný výzkum se zaměřuje na problematiku mimořádně nadaných adolescentů a mladých dospělých se souběžnou vývojovou poruchou učení, s dyslexií. Podle současných zahraničních poznatků je právě tato populace nadaných dlouhodobě ve značně znevýhodňující vzdělávací pozici, jež jí často znemožňuje stát se nejen ve škole, ale zejména v životě úspěšnou. Výzkum se chce zaměřit na sledování
sítě faktorů, jež ovlivňují akademickou motivaci těchto studentů. Hlavním cílem projektu je sledovat ty klíčové proměnné, jež mohou být významně zodpovědné za stav, kdy dochází ke snižování výkonové motivace těchto studentů, kdy jsou tito nadaní signifikantně akademicky podhodnocováni, kdy nedochází k rozvoji jejich potenciálu a kdy jsou vyřazováni ze vzdělávacích a společenských struktur dříve, než mohou své schopnosti prosadit. Jde o závažnou situaci, jež může mít pro tyto nadané i celou společnost kritické sociální a ekonomické důsledky. Současně si projekt klade za cíl zmapovat i ty faktory, které naopak mohou motivaci u této specifické populace nadaných studentů zvyšovat. Chce podchytit
mediační roli psychologické, vzdělávací a sociální zkušenosti, jež se vztahuje ke k otázkám, souvisejícím s dlouhodobou profesní orientací.

Publikace

2014

Achievement motivation of secondary school students in relation to their social position in the class

POLEDŇOVÁ Ivana STRÁNSKÁ Zdenka — NIEDOBOVÁ Hana

Gender differences in mathematics and science: the role of the actiotope in determining individuals' achievements and confidence in their own abilities

ZIEGLER Albert — STOEGER Heidrun — HARDER Bettina — PARK Kyungbin — PORTEŠOVÁ Šárka — PORATH Marion

Longitudinální studie hodnocení schopností spojených se školním výkonem u žáků s dyslexií a bez dyslexie jejich učiteli.

PORTEŠOVÁ Šárka POLEDŇOVÁ Ivana KUKLA Lubomír BUDÍKOVÁ Marie

Myths about Gifted Learners from the Perspective of Teachers

PORTEŠOVÁ Šárka BUDÍKOVÁ Marie JUHOVÁ Dana

Rozumově nadaní studenti s poruchou učení - Cesty od školních výkonových paradoxů k úspěchu

PORTEŠOVÁ Šárka POLEDŇOVÁ Ivana MACEK David RŮŽIČKA Milan STRAKA Ondřej — URMANOVÁ Jana

Rozumově nadaní studenti s poruchou učení. Cesty od školních výkonových paradoxů k úspěchu

PORTEŠOVÁ Šárka POLEDŇOVÁ Ivana MACEK David RŮŽIČKA Milan STRAKA Ondřej — URMANOVÁ Jana

2013

Achievement motivation of secondary school students and their social position in class. Poster,

POLEDŇOVÁ Ivana

An analysis of attitudes towards the gifted students with learning difficulties using two samples of Greek and Czech primary school teachers

GARI Aikaterini — KOSTAS MYLONAS — MYLONAS Kostas — PORTEŠOVÁ Šárka

Behaviorální, emoční a sociální potíže dyslektických dětí během školní docházky (7–15 let) – longitudinální výzkum

FOLTOVÁ Lucie — PORTEŠOVÁ Šárka KUKLA Lubomír

Typology of Perfectionism in a Group of Mathematically Gifted Czech Adolescents Over One Decade

PORTEŠOVÁ Šárka URBÁNEK Tomáš

Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info