Informace o projektu

Rizika používání internetu pro děti a adolescenty

Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP407/11/0585
Období řešení
1/2011 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
rizika; adolescenti; kyberšikana; pornografie; komunita; internet

Projekt se zaměřuje na interdisciplinární zkoumání rizik, která vznikají na internetu, jejich psychosociálních souvislostí, kontextu a dopadů na děti a adolescenty ve věku 10 až 17 let. Budeme sledovat vztahy mezi vývojem dětí, adolescentů a následujícími riziky: (1) expozice online sexuálním obsahům a sexuální kontakty, (2) potenciálně nebezpečné online komunity a (3) problematika online obtěžování a kyberšikany. Předkládaný projekt navazuje na úzkou spolupráci s mezinárodním projektem EU Kids Online II, který rozvineme s využitím kvalitativního výzkumu a také longitudinální studie se třemi vlnami sběru dat. Výstupem projektu bude kromě článků v impaktovaných časopisech shrnující monografie popisující rizika internetu pro děti a adolescenty a doporučení pro instituce ovlivňující prevenci a výkonná opatření týkající se příslušných rizik.

Publikace

Počet publikací: 29


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info