Informace o projektu

Interactions of mutant forms of cryptogein with a membrane binding site: biosensors-based characterisation

Kód projektu
GAP501/11/1003
Období řešení
1/2011 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Logo poskytovatele

Elicitiny patří do rodiny nízkomolekulárních proteinů sekretovaných celou řadou druhů oomycety Phytophtora, která vykazuje devastující účinky v zemědělství a přírodních ekosystémech. U tabáku vyvolávají obranou reakci. Kryptogein je 10 kDa elicitor uvolňovaný fytoparazitem Phytophtoracryptogea. Byly již velmi dobře popsány procesy v rámci obranné reakce vyvolané aplikací kryptogeinu,
avšak vlastní interakce elicitinů s vysokoafinitním místem v plasmatické membráně nebyla ještě zcela popsána. Navrhovaný projekt je zaměřen právě na objasnění interakce mezi elicitinem a vysokoafinitním místem na molekulární úrovni. Pro specificky orientovanou imobilizaci na čip bude použita speciální
kyselá varianta kryptogeinu B20. Ke sledování interakce v reálném čase budou využity pokrokové měřící techniky na bázi biosensorů, SPR systém Biacore 3000 a piezoelektrický biosensor. Rovněž bude proveden pokus o izolaci tohoto vysokoafinitního místa.

Publikace

2016

2015

2013

2012

2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info