Informace o projektu

Interactions of mutant forms of cryptogein with a membrane binding site: biosensors-based characterisation

Kód projektu
GAP501/11/1003
Období řešení
1/2011 - 12/2014
Investor/Program
Grantová agentura ČR
Programový rámec / typ projektu
Standardní projekty
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Elicitiny patří do rodiny nízkomolekulárních proteinů sekretovaných celou řadou druhů oomycety Phytophtora, která vykazuje devastující účinky v zemědělství a přírodních ekosystémech. U tabáku vyvolávají obranou reakci. Kryptogein je 10 kDa elicitor uvolňovaný fytoparazitem Phytophtoracryptogea. Byly již velmi dobře popsány procesy v rámci obranné reakce vyvolané aplikací kryptogeinu, avšak vlastní interakce elicitinů s vysokoafinitním místem v plasmatické membráně nebyla ještě zcela popsána. Navrhovaný projekt je zaměřen právě na objasnění interakce mezi elicitinem a vysokoafinitním místem na molekulární úrovni. Pro specificky orientovanou imobilizaci na čip bude použita speciální kyselá varianta kryptogeinu B20. Ke sledování interakce v reálném čase budou využity pokrokové měřící techniky na bázi biosensorů, SPR systém Biacore 3000 a piezoelektrický biosensor. Rovněž bude proveden pokus o izolaci tohoto vysokoafinitního místa.

Publikace

2015

The effect of cryptogein with changed abilities to transfer sterols and altered charge distribution on extracellular alkalinization, ROS and NO generation, lipid peroxidation and LOX gene transcription in Nicotiana tabacum

PTÁČKOVÁ Nikola — KLEMPOVÁ Jitka — OBOŘIL Michal — NEDĚLOVÁ Sylvie — LOCHMAN JanKAŠPAROVSKÝ Tomáš

2013

Modulations of elicitins activity by changes in proteins surface charge

LOCHMAN JanOBOŘIL Michal — KLEMPOVÁ Jitka — PTÁČKOVÁ Nikola — ZDRÁHAL Zbyněk — KAŠPAROVSKÝ Tomáš

2012

Physiological and proteomic approaches to evaluate the role of sterol binding in elicitin-induced resistance

DOKLÁDAL Ladislav — OBOŘIL Michal — STEJSKAL Karel — ZDRÁHAL Zbyněk — PTÁČKOVÁ Nikola — CHALOUPKOVÁ RadkaDAMBORSKÝ JiříKAŠPAROVSKÝ Tomáš — SYLVAIN Jeandroz — ŽĎÁRSKÁ MarkétaLOCHMAN Jan

Recombinant cryptogein production by P. pastoris

OBOŘIL MichalDADÁKOVÁ Kateřina — PTÁČKOVÁ Nikola — KAŠPAROVSKÝ TomášLOCHMAN Jan

2011

Recombinant protein production in the methylotrophic yeast Pichia pastoris

DADÁKOVÁ KateřinaOBOŘIL MichalKAŠPAROVSKÝ TomášLOCHMAN Jan

Study of ergosterol signal pathway

KAŠPAROVSKÝ Tomáš — KLEMPOVÁ Jitka — DADÁKOVÁ KateřinaLOCHMAN Jan

The role of sterol binding and surface charge in elicitin-induced resistance

LOCHMAN JanOBOŘIL MichalPLEŠKOVÁ VeronikaDADÁKOVÁ Kateřina — PTÁČKOVÁ Nikola — ZDRÁHAL ZbyněkKAŠPAROVSKÝ Tomáš

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info