Informace o projektu

Tradiční lidový oděv na Moravě - identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850 – 1950 (textil)

Kód projektu
DF11P01OVV017
Období řešení
3/2011 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo kultury ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Národní ústav lidové kultury
Odpovědná osoba Mgr. Martin Šimša

Projekt si klade za cíl vytvořit výsledky využitelné pro uchování, ochranu a prezentaci tradičního lidového oděvu na Moravě. Důraz je kladen na zhodnocení významu, rozmanitosti a bohatství dochovaných forem tradičního lidového oděvu. Vytvoření metodiky ochrany, konzervace a dlouhodobého uložení oděvních součástek. Zpřístupnění informací o tomto významném prvku kulturního dědictví veřejnosti pro rozvoj vzdělanosti, kreativitu občanů a prosperitu regionů.

  • webový portál www.lidovyodev.cz
  • specializované mapy rozšíření jednotlivých typů oděvních součástek
  • specializované publikace o lidovém oděvu na Moravě
  • metodika chemicko-technologické analýzy textilních vzorků
  • metodika konzervátorského průzkumu oděvních součástek
  • metodika konzervačních postupů ochrany oděvních součástek
  • metodika vytváření trvale udržitelného prostředí pro uložení textilních součástek

Publikace

2016

Certifikovaná metodika (I) pro konzervátory textilu zaměřená na průzkum předmětu a jeho dokumentaci (e-learning)

KUŽELOVÁ Zdenka — DUFKOVÁ Libuše — ŠEVČÍK Richard — SMEJKALOVÁ Eva — PŘÍHODA Jiří

Certifikovaná metodika (II) pro identifikaci textilních a netextilních součástek a jejich konzervaci (e-learning)

KUŽELOVÁ Zdenka ŠEVČÍK Richard VYSKOČILOVÁ Gabriela HANÁČKOVÁ Pavla PŘÍHODA Jiří — NASADIL Petr

Certifikovaná metodika vytvoření trvale udržitelného prostředí pro uložení tradičních oděvních součástí v depozitářích

HRUBANOVÁ Markéta — POLÁŠKOVÁ Hana — NASADIL Petr — KUŽELOVÁ Zdenka PŘÍHODA Jiří ŠEVČÍK Richard

Certifikovaná metodika způsobů ukládání textilu

KUŽELOVÁ Zdenka ŠEVČÍK Richard PŘÍHODA Jiří — NASADIL Petr

2015

Konzervace netextilních prvků na textilním předmětu. Poster

HANÁČKOVÁ Pavla VYSKOČILOVÁ Gabriela KUŽELOVÁ Zdenka — DUFKOVÁ Libuše — PŘÍHODA Jiří

Metodika vytvoření trvale udržitelného prostředí pro uložení tradičních oděvních součástí v depozitářích

NASADIL Petr — POLÁŠKOVÁ Hana — HRUBANOVÁ Markéta — KUŽELOVÁ Zdenka ŠEVČÍK Richard — GROSSMANNOVÁ Hana

Monitoring mikrobiálního znečištění prostředí, v němž se pohybují textilní exponáty (2)

POLÁŠKOVÁ Hana — NASADIL Petr — HRUBANOVÁ Markéta — KUŽELOVÁ Zdenka ŠEVČÍK Richard

Tradiční lidový oděv na Moravě, identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850-1950

ŠIMŠA Martin KUŽELOVÁ Zdenka ŠEVČÍK Richard PŘÍHODA Jiří

2014

Metodika vytvoření trvale udržitelného prostředí pro uložení tradičních oděvních součástek v depozitářích

POLÁŠKOVÁ Hana — NASADIL Petr — HRUBANOVÁ Markéta — KUŽELOVÁ Zdenka ŠEVČÍK Richard — GROSSMANNOVÁ Hana

Mikrobiální kontaminace textilních předmětů kulturního dědictví

POLÁŠKOVÁ Hana — HRUBANOVÁ Markéta — NASADIL Petr — KUŽELOVÁ Zdenka ŠEVČÍK Richard

Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info