Informace o projektu

Vytvoření nového předmětu: Psychoterapeutické praktikum - postmoderní perspektiva

Kód projektu
FRVS/2077/2011
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Magisterský obor Psychoterapeutická studia vznikl na FSS Mu v roce 2007 a jde o jediný univerzitní magisterský obor pro výuku psychoterapie nejen v ČR, ale i ve střední Evropě. Formát univerzitní výuky psychoterapie má spíše než v Evropě delší tradici na v USA, odkud lze při rozvoji oboru čerpat inspiraci. Jedním z osvědčených a nezbytných způsobů výuky psychoterapie je těsné provázání s praxí, které umožňuje studentům získat zkušenost s přímým prováděním psychoterapie.
Americké fakulty běžně navazují úzkou spolupráci s psychoterapeutickými pracovišti, v ČR ale neexistuje takové propojení v dostatečné míře a studenti se potýkají s nedostatkem pracovišť, ve kterých se mohou účastnit konzultací .
Velice efektivním způsobem zapojení studentů je jejich účast v tzv. reflektujících týmech, které jsou stále častěji využívány v současné rodinné i individuální terapii. Studenti zatím nemají možnost seznámit se blíže s těmito novými přístupy.
V březnu 2010 přijela tento způsob práce českým studentům psychoterapeutických ukázat Rocío Chaveste Gutiérrez, Ph.D., blízká spolupracovnice dr. Harlene Anderson, která je zakladatelkou tohoto přístupu. Její návštěvu organizovali řešitelé tohoto projektu.
Pokračující zájem studentů o tento postmoderní směr psychoterapie a možnosti řešitelů nabídnout studentům psychoterapeutická pracoviště vyústil do snahy vytvořit nový předmět zaměřený na osvojování základních dovedností pro vedení terapeutických konverzací v postmoderní perspektivě. Studenti budou mít možnost aktivně se účastnit psychoterapeutických konzultací, buď jako ko-terapeuti nebo členové reflektujících týmů. Praktická zkušenost bude doplněna o teoretický výklad a diskusní semináře. V prvním roce bude našimi cíli rozšíření neuspokojivého fondu relevantní literatury a pozvání zahraniční lektorky - dr. Harlene Anderson, z jejíchž workshopů budou pořízeny videonahrávky, sloužící jako základní zdroj informací i pro další semestry tohoto kurzu, i pro Katedru psychologie a FSS.