Informace o projektu

Interpretace antidiskriminačního zákona v podmínkách českého právního řádu (IČAZ)

Kód projektu
MUNI/A/1007/2010
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Předmětem projektu je analýza interpretace tzv. antidiskriminačního zákona v českém právním prostředí. Cílem je věnovat pozornost výkladu jednoho z nejproblematičtějších institutů – „nepřímé diskriminaci“. Tento problém budeme sledovat na jednotlivých úrovních interpretace (teoretická a praktická: interpretace českých soudů a kanceláře Veřejného ochránce práv). Bude popsán současný stav a budou navržena možná řešení nedostatků v právní interpretaci antidiskriminačního zákona. Výsledkem projektu je
a) studie publikovaná v domácím odborném časopisu
b) příprava metodického výkladu, který bude určen soudcům