Informace o publikaci

Role insolvečního správce při popírání nároků věřitelů v insolvečním řízení

Autoři

CHALUPECKÁ Kristýna

Druh Článek ve sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Insolvency proceedings, debtor, creditor, insolvency administrator, claim
Popis Tento článek je zejména zaměřen na právo insolvenčního správce popírat nároky přihlášených věřitelů v insolvenčním řízená. Ačkoliv, s účinností od 31. března 2011, jsou taktéž věřitelé oprávněni za určitých podmínek popírat nároky jiných přihlášených věřitelů, právo insolvečního správce popírat přihlášené pohledávky stále hraje nezastupitelnou roli. Ve skutečnosti je to totiž velmi často insolvenční správce, který drží v rukou poslední možnost dlužníka zvrátit postavení nároku věřitele, což může mít vliv nejen v konkurzu, ale taktéž v případě tzv. spotřebitelských insolvenčních řízení.
Související projekty: