Informace o projektu

Komparace české a polské finančněprávní regulace (KOMFIN)

Kód projektu
MUNI/A/1005/2010
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Předmětem výzkumu v rámci připravovaného projektu specifického výzkumu s názvem „Komparace české a polské finančněprávní regulace“ a akronymem „KOMFIN“ bude srovnávání právní regulace v oblasti práva finančního dvou sousedních států střední Evropy, tj. České republiky a Polské republiky. Ačkoliv tyto dva státy z hlediska průběhu změn v oblasti práva, samozřejmě také finančního, mají mnoho společného, najdeme zde celou řadu různých odlišných východisek a rozdílných řešení stejných nebo podobných problémů.


Cílem tohoto projektu je zkoumání a porovnávání jednotlivých institutů finančního práva v závislosti na jejich problematičnosti a ve spojitosti s aktuálně řešenými otázkami a problémy ve finančním právu v obou porovnávaných státech.


Vzhledem k probíhající harmonizaci nejen finančního práva v Evropě, je přínosné sledovat, jak zkoumané země transponovaly příslušné evropské předpisy, tj. v podstatě tentýž problém řešily mnohdy jinými způsoby.


Z hlediska harmonogramu bude projekt rozdělen na dvě fáze. První se bude týkat sběru relevantních dat jak v České republice, tak zejména v Polsku. Druhá fáze bude zaměřena na prezentaci výsledků výzkumu realizačního týmu.

Publikace

Počet publikací: 8