Informace o projektu

Informační elektronické a hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity (InfoZdroje 2011)

Kód projektu
MUNI/A/0997/2010
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem projektu je zajistit efektivní, aktuální a lehce dostupné informační zdroje pro školitele disertačních prací a vedoucích diplomových prací a jejich studenty. Dominantní složkou budou představovat zahraniční zdroje, ať již v knižní či elektronické podobě. Publikace a databáze budou pořizovány na základě rešeršní činnosti studentů zapojených do projektu i podnětů shromažďovaných od studentů či učitelů. Záměrem je navázat na výsledky obdobného projektu realizovaného v roce 2011.


Prostřednictvím oborového vyhledávání bude doplněn přehled aktuálních volných zdrojů pro školitele. Finance získané v rámci projektu umožní další dodatečné nákupy odborných knih zejména zahraniční provenience, jež ve svém oboru představují standardní díla. Při objednávce nových publikací budou zohledněny požadavky studentů, resp. jejich školitelů, a to mj. díky nové aplikaci pro studenty „Tipy pro nákup“.


S projektovým týmem budou úzce spolupracovat Ústřední knihovna právnické fakulty (při rešeršní činnosti, při objednávkách publikací a pořizování databází) a Centrum informačních technologií (při tvorbě přehledu informačních zdrojů).


Za aktivity studentů zapojených do programu, tj. zejména provádění oborových rešerší, vytvoření třídníku, vytvoření standardů přehledu informačních zdrojů v prostředí IS MU/intranetu, tvorba aplikace „Tipy pro nákup“ pro objednávku nových knih a participace na semináři, se předpokládá odměna ve formě stipendia.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info