Informace o projektu

Role práva v podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (RPOZ)

Kód projektu
MUNI/A/1014/2010
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Předmětem výzkumného záměru jsou funkce a limity relativně nové právní úpravy související s ochranou životního prostředí. Předpisy regulující podporu využívání energie z obnovitelných zdrojů jsou prostředkem realizace politických cílů a plnění mezinárodních závazků, avšak jejich aplikace může mít za následek negativní dopady na ekonomiku, sociální oblast, ale i na životní prostředí, je-li podpora nevhodně koncipovaná. S těmito potížemi se nepotýká jen Česká republika, a proto bude významnou součástí výzkumu komparace způsobů řešení těchto problémů v relevantních zahraničních právních úpravách.
Výsledky budou představovat dílčí prezentace na konferencích a publikace ve sbornících.
Projekt tematicky souvisí s přípravou disertační práce navrhovatelky.

Publikace

Počet publikací: 7