Informace o projektu

KONFERENCE COFOLA 2011 Sekce Ústavu práva a technologií (COFOLA ÚPT)

Kód projektu
MUNI/B/0999/2010
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Hlavním cílem konference COFOLA je podpora mladých vědeckých pracovníků a vědecké práce v oblasti právní vědy. Právnická fakulta se tradičně snaží umožnit doktorandům a mladým vědcům prezentovat výsledky jejich vědecké činnosti na veřejnosti, ovšem v přívětivém prostředí „doktorandské“ konference. Tuto možnost nevyužívají pouze studenti doktorského studia či mladí akademičtí pracovníci, ale také studenti magisterští, kteří se tak zapojují do vědecké činnosti ještě před případným zahájeném studia v doktorských studijních programech, a mimo jiné také zvyšují svoji šanci na přijetí do doktorského studia.
S vzrůstajícím významem technologických oborů práva, resp. práva informačních a komunikačních technologií by bylo vhodné umožnit prezentaci vědeckých výsledků i mladým právním vědcům, kteří se zabývají právě těmito progresivními obory práva. Tito doposud v českém právním prostředí příliš mnoho příležitostí nemají. Zmínit by bylo možno snad jen mezinárodní konferenci Cyberspace, kterou pořádá každoročně Ústavem práva a technologií. Vhodnou platformou by měla být právě specializovaná sekce se zaměřením na technologické obory práva, resp. právo informačních a komunikačních technologií garantovaná Ústavem práva a technologií.
Tematicky pak bude tato specializovaná sekce rozdělena do tří podsekcí, konkrétně se bude věnovat otázkám duševního vlastnictví v informačních sítích (např. softwarové právo, DRM, ochrana multimédií), právní informatice (např. automatizované zpracování právních textů, využití technologie XML, elektronická publikace právních předpisů) a eGovernment/eFinance (např. elektronické zadávání veřejných zakázek, eBanking, eVoting).
Součástí sekce zaštiťované Ústavem práva a technologií bude i specializovaný workshop na aktuální téma s předními českými odborníky v oboru technologického práva, resp. práva informačních a komunikačních technologií.