Informace o projektu

Vzdělávací strategie dětí a dospělých v podmínkách rozvojové země, v Angole

Kód projektu
MUNI/A/1017/2010
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
Výzkumné šetření, rozvojové vzdělávání, efektivní příprava pedagogů

Katedra sociální pedagogiky PdF MU řeší již čtvrtým rokem rozvojový projekt sociálně pedagogického centra v Angole, v provincii Bié. Projekt je zaměřen na vzdělávání a aktivizaci místního obyvatelstva, zejména dětí a mladých lidí. V průběhu čtyř let se podařilo postavit sociálně pedagogické centrum, připravit pro pedagogickou práci místní pedagogy a vytvořit mechanismus, který pomáhá aktivizovat děti i dospělé ze sociálně znevýhodněného prostředí ve složitých podmínkách africké země. Výsledky projektu je třeba podrobit důkladné analýze prostřednictvím výzkumného šetření a na základě zjištěných skutečností zefektivnit přípravu místních pedagogů směrem k vzdělávacím potřebám dětí i dospělé populace.

Výsledky

Projekt se podařilo realizovat v plném rozsahu. V dané oblasti skupina studentů doktorandského a magisterského programu sbírali výzkumná data, jejich analýza přinesla zajímavé výsledky, které lze aplikovat do praxe. Sběr dat proběhl ve třech etapách, kdy se v Angole střídaly tři skupiny výzkumníků, v celkové počtu 5 studentů a 1 akademického pracovníka. Výzkumná data byla prozatímně zpracována do výzkumné studie, která je podkladem pro odbornou publikaci. Tato publikace bude vydána v rámci edičního plánu PdF MU v roce 2012. Na její tvorbě se podílel celý výzkumný tým.

Publikace

2012

2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info