Informace o projektu

Integrace přírodovědné a společenskovědní složky vzdělávání v přípravě učiteů 1. stupně ZŠ

Kód projektu
ROZV/103a/2003
Období řešení
1/2003 - 12/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Č. projektu z r. 2002: 86/2002
Projekt pomůže odstranit problémy, které vznikají při současném způsobu výuky (nedostatečná koordinace mezi předměty, izolovanost a útržkovitost poznatků bez pochopení souvislostí a vztahů, duplicita výuky, malá propojenost vědního základu s didaktikami předmětů). Počítá se s budoucí spoluprací univerzit. Bude navázáno na projekt Erasmus-Tesco /Pedagogická akademie Vídeň/ a na tříletý projekt Socrates-Comenius.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info