Informace o projektu

Alternativní formy výuky prevence sociálně patologických jevů jako součást vysokoškolského studia

Kód projektu
ROZV/105/2003
Období řešení
1/2003 - 12/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Č. projektu z r. 2002: 90/2002
Úkoly pro rok 2003: realizace dalších kurzů a víkendových seminářů; oslovení ještě širšího okruhu studentů a dalších jedinců, jenž se problematikou sociálně patologických jevů zabývají i okrajově; zvyšovat odbornou připravenost lektorů realizačního týmu, obměňovat program v blokové výuce na kurzech a seminářích (vyhledávat originality a doplňovat vlastními nápady); aktivně zapojit studenty do vytváření programů, bloků, víkendových i letních kurzů, pod přímou supervizí lektorů; v souvislosti se zařazením této výuky do kombinované formy bakalářského a magisterského studia usilovat o zařazení do prezenční formy studia a to i do připravovaného magisterského stupně, a dále i jako volitelný seminář pro studenty celé Masarykovy university.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info